wtorek, 09 maj 2017 18:18

Jarosławskie Pola Nadziei obrodziły optymizmem

W dniu 8 maja 2017 r. odbyło się w Katolickim Centrum Kultury w Jarosławiu spotkanie, podsumowujące pierwszą edycję akcji Pola Nadziei. W spotkaniu, prowadzonym przez koordynatora księdza Andrzeja Surowca, wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy szkół, koordynatorzy szkolni, nauczyciele, wolontariusze związani z hospicjum oraz inne osoby, wspomagające Pola Nadziei.

Największe grono bezpośrednich realizatorów akcji, to dzieci i młodzież, którzy przez dwa dni, niezbyt ciepłe, kwestowali z żonkilowymi puszkami. Łącznie w akcji wzięło udział 625 osób. Do akcji przystąpiła większość szkół jarosławskich oraz szkoły z Cieszacina Małego, Cieszacina Wielkiego, Pawłosiowa, Radymna, Dom Dziecka w Łopuszce oraz parafianie z Szówska i Tywoni.

W szkołach i przedszkolach przygotowano kilkanaście tysięcy sztucznych żonkili a w Radymnie bukiety żywych kwiatów.

Akcja w liczbach

 • Termin akcji: sobota i niedziela 29 i 30 kwietnia 2017 r.
 • Bezpośredni uczestnicy: 625 osób
 • Zebrana kwota: 80 020,32
 • Ok. 3/8 ogólnej sumy zebrana w sobotę przy sklepach a 5/8 w niedzielę przy kościołach
 • Koszty 2878,60 (druk skarbonek, druk plakatów, identyfikatory, koperty na pieniądze)
 • Największa zawartość puszki 2242,47
 • Najwyższa suma ze skarbonek, zebrana przez jedną szkołę (18 puszek): 5971,34

Zebrane fundusze przeznaczone są na rozruch działalności hospicjum – Domu Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu. Potrzeby hospicjum nie skończą się wraz z jego uruchomieniem. Początkowe 12 miejsc ma się zwiększyć do 30, a stałym zadaniem będzie stwarzanie pensjonariuszom jak najlepszych warunków. 

Hospicjum nie ma jeszcze osobowości prawnej i funkcje oficjalnego organizatora przyjęło na siebie Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu, które jest organizacją pożytku publicznego i mogło uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej. 

Ksiądz Franciszek Rząsa, inicjator i organizator budowy hospicjum podkreślił, że nie tylko zbiórka pieniężna była tu ważna, lecz także propagowanie - zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci - pomocy osobom chorym, starszym i cierpiącym.

Na zakończenie rozdane zostały dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe różańce. 

Echa akcji są bardzo pozytywne wśród mieszkańców, co wskazuje, że należy ją kontynuować i rozwijać. Oceniono, że w przyszłych edycjach są jeszcze duże możliwości rozszerzenia akcji, przez włączenie do niej wszystkich gmin i parafii powiatu jarosławskiego. Poddana też została propozycja sadzenia jesienią we własnych ogródkach cebulek żonkili, aby w przyszłym roku zamiast sztucznych kwiatów wręczać ofiarodawcom żywe żonkile, wyhodowane. Związane to będzie z trafieniem z terminem akcji na czas kwitnięcia żonkili. 

Ostatnio zmieniany czwartek, 11 maj 2017 18:24

Wesprzyj dzieło

 • Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej

  Miejsce to ma swój początek w pragnieniu odpowiedzi na wzruszającą postawę i nauczanie Papieża św. Jana Pawła II, który zawsze słowem i przykładem wzywał do pomocy potrzebującym. Aby sprostać temu zadaniu, w 1991 r. powołano Fundację „WZRASTANIE”. W ramach działalności Fundacji organizowano świetlice dziennego pobytu dla dzieci szkolnych, a później domy dla dzieci w Łopuszce Małej, w Dynowie, w Giedlarowej. Roztoczono też opiekę nad niepełnosprawnymi organizując dla nich warsztaty dziennego pobytu – w Przeworsku. 

  W latach 90. zaistniała wielka potrzeba wsparcia dla tułających się ludzi – bezdomnych, także na terenie Jarosławia. Wobec braku zainteresowania losem tych ludzi ze strony instytucji społecznych Fundacja „WZRASTANIE” podjęła się organizacji schroniska dla bezdomnych.

  Dzięki przychylności Marszałka Województwa Podkarpackiego pana Bogdana Rzońcy otrzymano za niewielką  odpłatą, na rzecz Fundacji „WZRASTANIE”,  opuszczone obiekty przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego, położone w Jarosławiu przy ul. Sanowej 11 (20.08.2002).

  Po przejęciu obiektu i przyległego placu już w pierwszych dniach oddane zostało całe Dzieło opiece Matki Najświętszej. Miejsce to nazwane zostało „Przystanią Matki Bożej Jasnogórskiej”. Nazwa ta wyrażała pragnienie organizatorów, by znajdowali tu miejsce, przystań, ludzie bezdomni. Wykorzystano też obecność kopii Obrazu Matki Bożej na terenie parafii kolegiaty, peregrynującej po Diecezji Przemyskiej. W grudniu 2003 roku na plac przed budynkiem nad Sanem bezdomni mężczyźni wnieśli Ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej, która nawiedziła parafię pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.

   Fot. Bezdomni mężczyźni wnoszą na plac Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, a ks. Franciszek Ewangeliarz. 

  Początkowo „Przystań MB Jasnogórskiej” utożsamiano ze schroniskiem dla bezdomnych. W trakcie rozbudowy następnych obiektów zorganizowany został Zakład Opieki Leczniczej (KOLGMED) i Hospicjum. Całość obiektu znajdującego się na terenie przestrzeni „Przystani Matki Bożej” została oddana pod opiekę św. Jana Pawła II – i przyjęto nazwę Dom Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu. Obecnie ze wsparcia  korzysta ok. 100 osób potrzebujących.

   

 • Kontakt

  Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "WZRASTANIE" - 
  oddział w Jarosławiu - Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej
  37-500 Jarosław ul. Sanowa 11
  tel. +48 16 621 44 76 (Schronisko),
  tel. +48 16 622-33-55 (ZPO "KOLGMED" i Hospicjum)
  ksawery@przystanmaryi.pl, www. przystanmaryi.pl
  Zarząd Oddziału w Jarosławiu
  nr konta: 11 9096 0004 2001 0013 6611 0001
  (Kod SWIFT: POLUPLPR PL)

Back To Top