sobota, 01 lipiec 2017 20:54

Pielgrzymka w Bieszczady

1 lipca 2017 r. wspólnota Fundacji „Wzrastanie” przy Domu Ulgi w Cierpieniu nad Sanem pod przewodnictwem ks. Franciszka Rząsy wyruszyła na pielgrzymkę w Bieszczady, by nawiedzić tamtejsze sanktuaria maryjne.
Pierwszym celem podróży była miejscowość Blizne, a w niej zabytkowa, drewniana świątynia z przełomu XV i XVI wieku p.w. Wszystkich Świętych, z cudowną figurą Matki Bożej Łaski Pełnej. We wnętrzu świątyni są zachwycające malowidła ścienne, a najciekawsze z nich to przedstawienie Sądu Ostatecznego. Kościół ten w 2003 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W dalszej podróży odwiedziliśmy Bazylikę Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi, wybudowaną w latach 1730-1760. Najtragiczniejszym wydarzeniem w dziejach świątyni było podpalenie 6 grudnia 1968 r. przez nieznanego sprawcę cudownego obrazu, znajdującego się w głównym ołtarzu, a przedstawiającego scenę Zaśnięcia i Wniebowzięcia Maryi. Obraz spłonął doszczętnie. Odtworzenia dzieła podjęła się artystka Maria Niedzielska z Krakowa. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński 10 września 1972 r. koronował kopię Cudownego Obrazu Matki Boskiej Starowiejskiej. Obok bazyliki ojcowie jezuici w tym roku urządzili ogród biblijny.
Chwaląc Maryję śpiewem dotarliśmy do Miejsca Piastowego, by odwiedzić Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza. Ważnym wydarzeniem dla księży Michalitów była koronacja figury Matki Boskiej Fatimskiej z Miejsca Piastowego, która miała miejsce 13 czerwca br. 
Kolejnym celem podróży był Zagórz i kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Od 1 lipca 2007 r. na mocy dekretu metropolity przemyskiego Józefa Michalika kościół stał się Sanktuarium Matki Boskiej Zagórskiej – Matki Nowego Życia. Centralnym punktem ołtarza jest łaskami słynący obraz Zwiastowania NMP.
Finałem naszej pielgrzymki była Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku, którą celebrował opiekun pielgrzymki, ks. Franciszek Rząsa. Było to szczególne wydarzenie, ponieważ 50 lat temu właśnie w Polańczyku ks. Franciszek odprawił swoją pierwszą Mszę św. Wraz z Jubilatem dziękowaliśmy Bogu za dar Jego kapłaństwa i za nasze pielgrzymowanie.
Oprócz uczty duchowej ksiądz Franciszek, dla wzmocnienia ciała, zafundował nam lody, a piękna pogoda umożliwiła spacer nad Soliną.
 
Teresa B.

 Galeria zdjęć: http://przystanmaryi.pl/foto/2017/polanczyk/

Ostatnio zmieniany środa, 04 październik 2017 16:33

Wesprzyj dzieło

 • Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej

  Miejsce to ma swój początek w pragnieniu odpowiedzi na wzruszającą postawę i nauczanie Papieża św. Jana Pawła II, który zawsze słowem i przykładem wzywał do pomocy potrzebującym. Aby sprostać temu zadaniu, w 1991 r. powołano Fundację „WZRASTANIE”. W ramach działalności Fundacji organizowano świetlice dziennego pobytu dla dzieci szkolnych, a później domy dla dzieci w Łopuszce Małej, w Dynowie, w Giedlarowej. Roztoczono też opiekę nad niepełnosprawnymi organizując dla nich warsztaty dziennego pobytu – w Przeworsku. 

  W latach 90. zaistniała wielka potrzeba wsparcia dla tułających się ludzi – bezdomnych, także na terenie Jarosławia. Wobec braku zainteresowania losem tych ludzi ze strony instytucji społecznych Fundacja „WZRASTANIE” podjęła się organizacji schroniska dla bezdomnych.

  Dzięki przychylności Marszałka Województwa Podkarpackiego pana Bogdana Rzońcy otrzymano za niewielką  odpłatą, na rzecz Fundacji „WZRASTANIE”,  opuszczone obiekty przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego, położone w Jarosławiu przy ul. Sanowej 11 (20.08.2002).

  Po przejęciu obiektu i przyległego placu już w pierwszych dniach oddane zostało całe Dzieło opiece Matki Najświętszej. Miejsce to nazwane zostało „Przystanią Matki Bożej Jasnogórskiej”. Nazwa ta wyrażała pragnienie organizatorów, by znajdowali tu miejsce, przystań, ludzie bezdomni. Wykorzystano też obecność kopii Obrazu Matki Bożej na terenie parafii kolegiaty, peregrynującej po Diecezji Przemyskiej. W grudniu 2003 roku na plac przed budynkiem nad Sanem bezdomni mężczyźni wnieśli Ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej, która nawiedziła parafię pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.

   Fot. Bezdomni mężczyźni wnoszą na plac Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, a ks. Franciszek Ewangeliarz. 

  Początkowo „Przystań MB Jasnogórskiej” utożsamiano ze schroniskiem dla bezdomnych. W trakcie rozbudowy następnych obiektów zorganizowany został Zakład Opieki Leczniczej (KOLGMED) i Hospicjum. Całość obiektu znajdującego się na terenie przestrzeni „Przystani Matki Bożej” została oddana pod opiekę św. Jana Pawła II – i przyjęto nazwę Dom Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu. Obecnie ze wsparcia  korzysta ok. 100 osób potrzebujących.

   

 • Kontakt

  Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "WZRASTANIE" - 
  oddział w Jarosławiu - Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej
  37-500 Jarosław ul. Sanowa 11
  tel. +48 16 621 44 76 (Schronisko),
  tel. +48 16 622-33-55 (ZPO "KOLGMED" i Hospicjum)
  ksawery@przystanmaryi.pl, www. przystanmaryi.pl
  Zarząd Oddziału w Jarosławiu
  nr konta: 11 9096 0004 2001 0013 6611 0001
  (Kod SWIFT: POLUPLPR PL)

Back To Top