niedziela, 11 czerwiec 2017 06:39

Złoty Jubileusz Ks. prof. Franciszka Rząsy

W dniu Pięćdziesiątnicy w dniu Zesłania Ducha Świętego Duch Święty skierował swoje światło na uroczystość w skromnej kaplicy Matki Bożej Bolesnej w Hospicjum Nad Sanem, by swoim blaskiem spłynąć na osobę Ks. prof. Franciszka Rząsy, który właśnie w tym dniu obchodził 50-lecie kapłaństwa.

Dziękczynnej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Ks. Dziekan Jan Jagustyn w asyście Ks. Jubilata i Ks. Proboszcza Mariana Bocho.

Na wstępie Ks. Dziekan odczytał laudację od Ks. Arcybiskupa Adama Szala. List od Arcybiskupa zawierał słowa uznania dla całej 50-letniej posługi kapłańskiej Ks. Franciszka Rząsy jako kapłana, wychowawcy, profesora i dla wszystkich Jego dzieł materialnych i duchowych.

Ks. Dziekan Jan Jagustyn w swojej oracji przypomniał życiorys i osobę Ks. Jubilata od narodzin ze Śp. Rodziców – Rozalii i Józefa poprzez edukację, studia seminaryjne, uniwersyteckie i wyświęcenie w 1967 roku na kapłana, przez służbę wojskową i wszystkie sprawowane funkcje wynikające ze stanu kapłańskiego. Ks. Dziekan dobitnie zaznaczył, że w każdej nowej roli, w każdym nowym zadaniu Ks. Jubilat stosował maksymę Ad sum.

Myślą przewodnią w pracy duszpasterskiej Ks. Jubilata były słowa Św. Jana Pawła II: „BOGU dziękujcie, DUCHA nie gaście”. Tak jak Św. Jan Paweł II, tak też Ks. Franciszek całkowicie zawierzył Matce Bożej i z ufnością oddał się w Jej Opiekę. Właśnie Matka Boża wspierała i wspiera wszystkie dzieła Ks. Jubilata, z Jej Miłości czerpie siłę do dalszej pracy, by ulżyć ubogim w potrzebie.

Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam
W lipcowy poranek mych święceń
dla innych szary zapewne -
jakaś moc przeogromna
z nagła poczęła się we mnie
Jadę z innymi tramwajem -
biegnę z innymi ulicą -
nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą

- wierszem Ks. Jana Twardowskiego Ks. Proboszcz Marian Bocho rozpoczął swoje życzenia i gratulacje dla Ks. Franciszka, tym samym wprowadził nastrój poetyckiej refleksji i radości.

W imieniu własnym, Fundacji „Wzrastanie” i całej Wspólnoty życzenia złożył Przewodniczący Fundacji pan Marian Żołyniak. Wszyscy zgromadzeni wierni z głębokim wzruszeniem przyjęli błogosławieństwo Ks. Jubilata Franciszka Rząsy, który nazajutrz udał się do Częstochowy do Matki Bożej Jasnogórskiej, by podziękować za Złoty Jubileusz Kapłaństwa i złożyć meldunek: Ad sum.

 

W każdą drugą środę miesiąca w hospicjum spotykają się wolontariusze z pracownikami naukowymi Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, aby po wspólnej Eucharystii zgłębić swoją wiedzę na temat opieki paliatywnej. Spotkanie w dniu 14 czerwca miało charakter bardzo wyjątkowy i uroczysty, gdyż zbiegło się ze Złotym Jubileuszem kapłaństwa Ks. prof. Franciszka Rząsy.

W imieniu pracowników PWSTE i wolontariuszy życzenia złożyli pan dr Piotr Kudyba i pani Wiesława Kasiak, która w pięknych powinszowaniach zwróciła się do Czcigodnego Jubilata m.in. tymi słowami: „Wiemy na pewno wszyscy, że Twoje kapłańskie życie było, i jest, i niech nadal będzie pieśnią chwały dla miłości Boga i ludzi.”

Teresa B.

 

50-lecie kapłaństwa ks. Franciszka

16

15

14

13

12

11

Ostatnio zmieniany wtorek, 20 czerwiec 2017 16:19

Wesprzyj dzieło

 • Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej

  Miejsce to ma swój początek w pragnieniu odpowiedzi na wzruszającą postawę i nauczanie Papieża św. Jana Pawła II, który zawsze słowem i przykładem wzywał do pomocy potrzebującym. Aby sprostać temu zadaniu, w 1991 r. powołano Fundację „WZRASTANIE”. W ramach działalności Fundacji organizowano świetlice dziennego pobytu dla dzieci szkolnych, a później domy dla dzieci w Łopuszce Małej, w Dynowie, w Giedlarowej. Roztoczono też opiekę nad niepełnosprawnymi organizując dla nich warsztaty dziennego pobytu – w Przeworsku. 

  W latach 90. zaistniała wielka potrzeba wsparcia dla tułających się ludzi – bezdomnych, także na terenie Jarosławia. Wobec braku zainteresowania losem tych ludzi ze strony instytucji społecznych Fundacja „WZRASTANIE” podjęła się organizacji schroniska dla bezdomnych.

  Dzięki przychylności Marszałka Województwa Podkarpackiego pana Bogdana Rzońcy otrzymano za niewielką  odpłatą, na rzecz Fundacji „WZRASTANIE”,  opuszczone obiekty przez Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego, położone w Jarosławiu przy ul. Sanowej 11 (20.08.2002).

  Po przejęciu obiektu i przyległego placu już w pierwszych dniach oddane zostało całe Dzieło opiece Matki Najświętszej. Miejsce to nazwane zostało „Przystanią Matki Bożej Jasnogórskiej”. Nazwa ta wyrażała pragnienie organizatorów, by znajdowali tu miejsce, przystań, ludzie bezdomni. Wykorzystano też obecność kopii Obrazu Matki Bożej na terenie parafii kolegiaty, peregrynującej po Diecezji Przemyskiej. W grudniu 2003 roku na plac przed budynkiem nad Sanem bezdomni mężczyźni wnieśli Ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej, która nawiedziła parafię pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.

   Fot. Bezdomni mężczyźni wnoszą na plac Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, a ks. Franciszek Ewangeliarz. 

  Początkowo „Przystań MB Jasnogórskiej” utożsamiano ze schroniskiem dla bezdomnych. W trakcie rozbudowy następnych obiektów zorganizowany został Zakład Opieki Leczniczej (KOLGMED) i Hospicjum. Całość obiektu znajdującego się na terenie przestrzeni „Przystani Matki Bożej” została oddana pod opiekę św. Jana Pawła II – i przyjęto nazwę Dom Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu. Obecnie ze wsparcia  korzysta ok. 100 osób potrzebujących.

   

 • Kontakt

  Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "WZRASTANIE" - 
  oddział w Jarosławiu - Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej
  37-500 Jarosław ul. Sanowa 11
  tel. +48 16 621 44 76 (Schronisko),
  tel. +48 16 622-33-55 (ZPO "KOLGMED" i Hospicjum)
  ksawery@przystanmaryi.pl, www. przystanmaryi.pl
  Zarząd Oddziału w Jarosławiu
  nr konta: 11 9096 0004 2001 0013 6611 0001
  (Kod SWIFT: POLUPLPR PL)

Back To Top