Aktualności

Aktualności (12)

W dniu 23 lutego 2018 r. odbyło się drugie zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Jarosławskiego Hospicjum imienia świętego Jana Pawła II. Główne tematy, omawiane podczas spotkania. to:

  1. Informacja o zarejestrowaniu w dniu 31 stycznia 2018 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, II Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego naszego Stowarzyszenia. Zostaliśmy wpisani do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (wchodzącego w skład Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000716092.
  2. Omówienie przygotowań do akcji Jarosławskie Pola Nadziei, która odbędzie się w dniach 21 i 22 kwietnia. Jednym z zadań akcji jest zbiórka publiczna na potrzeby Hospicjum.
środa, 10 styczeń 2018 17:25

Tworzymy Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum

Napisane przez

Przy naszej Przystani Maryi formuje się  Stowarzyszenie Przyjaciół Jarosławskiego Hospicjum im. Św. Jana Pawła II. Zadaniem skupionych w tej organizacji wolontariuszy będzie wspieranie działalności ośrodka otaczającego opieką pacjentów onkologicznych w zaawansowanym stadium choroby. Spotkanie założycielskie miało miejsce 10 stycznia.

 Podczas pierwszego zebrania jego uczestnicy złożyli deklaracje wstąpienia do powstającej organizacji. Następnie zatwierdzili statut oraz wybrali zarząd stowarzyszenia w składzie:  Bożena Małka (prezes), Anna Huk (wiceprezes), Violetta Marek (sekretarz), Agnieszka Szczepańska (skarbnik), Anna Wysocka, Bożena Łanowy i Andrzej Salwa (członkowie). Członkami komisji rewizyjnej zostali: Janusz Bochenek (przewodniczący), Elżbieta Tabin i Monika Cholewa.
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Jarosławskiego Hospicjum im. Św. Jana Pawła II skupia ludzi różnych profesji. Są tu m.in. samorządowcy, nauczyciele, przedsiębiorcy - informuje Bożena Małka. - Lista członków jest otwarta, zapraszamy wszystkich chętnych do bezinteresownej pracy.  Każdy będzie mógł pomóc w inny sposób, wykorzystując swoje umiejętności i docierając z informacją o potrzebach hospicjum do osób w swoich środowiskach – dodaje pani prezes.

Opiekun i założyciel Hospicjum im. Św. Jana Pawła II, ks. Franciszek Rząsa ma nadzieję, że stowarzyszenie stanie się ogromnym wsparciem dla miejsca tak potrzebnego chorym na nowotwory. – Dla wielu cierpiących i ich rodzin nasza pomoc jest niezbędna. Przychodzi bowiem taki moment, gdy najbliżsi nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki pacjentowi onkologicznemu. Potrzeby są ogromne, stąd i pozyskiwanie wszelkiej pomocy na rzecz hospicjum jest bezcenne – przyznaje ks. Rząsa. Stowarzyszenie ma zamiar organizować coroczną zbiórkę uliczną wspierającą hospicjum pod hasłem „Jarosławskie Pola Nadziei” (w ubiegłym roku akcja ta przebiegała pod opieką Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga,  zebrano ponad 80 tys. zł). Środki finansowe będą także zdobywane przez inne kwesty i loterie charytatywne. Organizacja planuje przeprowadzać również m.in. szkolenia i warsztaty propagujące ochronę zdrowia, wolontariat oraz ideę hospicyjną.

 Jarosławskie hospicjum mieści się przy ul. Sanowej, swoją działalność rozpoczęło  w drugiej połowie 2017 roku. Jest częścią tutejszej Przystani Matki Bożej Jasnogórskiej i Domu Ulgi w Cierpieniu, w ramach których działa też Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Schronisko dla bezdomnych mężczyzn. W tych trzech placówkach przebywa ponad 100 osób. 

 

Piotr Czech 

sobota, 01 lipiec 2017 20:54

Pielgrzymka w Bieszczady

Napisane przez
1 lipca 2017 r. wspólnota Fundacji „Wzrastanie” przy Domu Ulgi w Cierpieniu nad Sanem pod przewodnictwem ks. Franciszka Rząsy wyruszyła na pielgrzymkę w Bieszczady, by nawiedzić tamtejsze sanktuaria maryjne.
Pierwszym celem podróży była miejscowość Blizne, a w niej zabytkowa, drewniana świątynia z przełomu XV i XVI wieku p.w. Wszystkich Świętych, z cudowną figurą Matki Bożej Łaski Pełnej. We wnętrzu świątyni są zachwycające malowidła ścienne, a najciekawsze z nich to przedstawienie Sądu Ostatecznego. Kościół ten w 2003 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W dalszej podróży odwiedziliśmy Bazylikę Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi, wybudowaną w latach 1730-1760. Najtragiczniejszym wydarzeniem w dziejach świątyni było podpalenie 6 grudnia 1968 r. przez nieznanego sprawcę cudownego obrazu, znajdującego się w głównym ołtarzu, a przedstawiającego scenę Zaśnięcia i Wniebowzięcia Maryi. Obraz spłonął doszczętnie. Odtworzenia dzieła podjęła się artystka Maria Niedzielska z Krakowa. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński 10 września 1972 r. koronował kopię Cudownego Obrazu Matki Boskiej Starowiejskiej. Obok bazyliki ojcowie jezuici w tym roku urządzili ogród biblijny.
Chwaląc Maryję śpiewem dotarliśmy do Miejsca Piastowego, by odwiedzić Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza. Ważnym wydarzeniem dla księży Michalitów była koronacja figury Matki Boskiej Fatimskiej z Miejsca Piastowego, która miała miejsce 13 czerwca br. 
Kolejnym celem podróży był Zagórz i kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Od 1 lipca 2007 r. na mocy dekretu metropolity przemyskiego Józefa Michalika kościół stał się Sanktuarium Matki Boskiej Zagórskiej – Matki Nowego Życia. Centralnym punktem ołtarza jest łaskami słynący obraz Zwiastowania NMP.
Finałem naszej pielgrzymki była Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku, którą celebrował opiekun pielgrzymki, ks. Franciszek Rząsa. Było to szczególne wydarzenie, ponieważ 50 lat temu właśnie w Polańczyku ks. Franciszek odprawił swoją pierwszą Mszę św. Wraz z Jubilatem dziękowaliśmy Bogu za dar Jego kapłaństwa i za nasze pielgrzymowanie.
Oprócz uczty duchowej ksiądz Franciszek, dla wzmocnienia ciała, zafundował nam lody, a piękna pogoda umożliwiła spacer nad Soliną.
 
Teresa B.

 Galeria zdjęć: http://przystanmaryi.pl/foto/2017/polanczyk/

czwartek, 15 czerwiec 2017 17:10

Przekazanie relikwii św. Ojca Pio

Napisane przez
15 czerwca, podczas mszy św. o godz. 15 miało miejsce przekazanie naszemu Ośrodkowi relikwii św. Ojca Pio, które przywiózł do Polski 85-letni włoski kapłan ks. Paolo Cecere, duchowy uczeń Świętego. Msza św. koncelebrowana była przez ks. Paolo (w jęz. włoskim) i ks. Franciszka (po polsku).
W wygłoszonej homilii ks. Paolo opowiedział o swoich kontaktach z o. Pio oraz ich wpływie na drogę życiową i osobiste wybory. Poznał o. Pio, jako nastolatek, spowiadał się u o. Pio, służył mu do mszy, jako ministrant. Później, jako kapłan koncelebrował z nim mszę św.
Po mszy odbyło się oficjalne przekazanie relikwii oraz adoracja relikwii przez wiernych. Na zakończenie odbyła się zaimprowizowana sesja zdjęciowa, podczas której wszyscy chętni pozowali do grupowego zdjęcia, po której ks. Paolo wspólnie z ks. Franciszkiem umieścili relikwiarz w skrytce, wbudowanej w ścianę prezbiterium, obok relikwii św. Jana Pawła II.
 

Przekazanie relikwii

wp_2017-06-15_15-59-36_dsc_4216

wp_2017-06-15_16-08-07_dsc_4225

wp_2017-06-15_16-10-16_dsc_4234

wp_2017-06-15_16-11-31_dsc_4242

niedziela, 11 czerwiec 2017 06:39

Złoty Jubileusz Ks. prof. Franciszka Rząsy

Napisane przez

W dniu Pięćdziesiątnicy w dniu Zesłania Ducha Świętego Duch Święty skierował swoje światło na uroczystość w skromnej kaplicy Matki Bożej Bolesnej w Hospicjum Nad Sanem, by swoim blaskiem spłynąć na osobę Ks. prof. Franciszka Rząsy, który właśnie w tym dniu obchodził 50-lecie kapłaństwa.

Dziękczynnej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Ks. Dziekan Jan Jagustyn w asyście Ks. Jubilata i Ks. Proboszcza Mariana Bocho.

Na wstępie Ks. Dziekan odczytał laudację od Ks. Arcybiskupa Adama Szala. List od Arcybiskupa zawierał słowa uznania dla całej 50-letniej posługi kapłańskiej Ks. Franciszka Rząsy jako kapłana, wychowawcy, profesora i dla wszystkich Jego dzieł materialnych i duchowych.

Ks. Dziekan Jan Jagustyn w swojej oracji przypomniał życiorys i osobę Ks. Jubilata od narodzin ze Śp. Rodziców – Rozalii i Józefa poprzez edukację, studia seminaryjne, uniwersyteckie i wyświęcenie w 1967 roku na kapłana, przez służbę wojskową i wszystkie sprawowane funkcje wynikające ze stanu kapłańskiego. Ks. Dziekan dobitnie zaznaczył, że w każdej nowej roli, w każdym nowym zadaniu Ks. Jubilat stosował maksymę Ad sum.

Myślą przewodnią w pracy duszpasterskiej Ks. Jubilata były słowa Św. Jana Pawła II: „BOGU dziękujcie, DUCHA nie gaście”. Tak jak Św. Jan Paweł II, tak też Ks. Franciszek całkowicie zawierzył Matce Bożej i z ufnością oddał się w Jej Opiekę. Właśnie Matka Boża wspierała i wspiera wszystkie dzieła Ks. Jubilata, z Jej Miłości czerpie siłę do dalszej pracy, by ulżyć ubogim w potrzebie.

Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam
W lipcowy poranek mych święceń
dla innych szary zapewne -
jakaś moc przeogromna
z nagła poczęła się we mnie
Jadę z innymi tramwajem -
biegnę z innymi ulicą -
nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą

- wierszem Ks. Jana Twardowskiego Ks. Proboszcz Marian Bocho rozpoczął swoje życzenia i gratulacje dla Ks. Franciszka, tym samym wprowadził nastrój poetyckiej refleksji i radości.

W imieniu własnym, Fundacji „Wzrastanie” i całej Wspólnoty życzenia złożył Przewodniczący Fundacji pan Marian Żołyniak. Wszyscy zgromadzeni wierni z głębokim wzruszeniem przyjęli błogosławieństwo Ks. Jubilata Franciszka Rząsy, który nazajutrz udał się do Częstochowy do Matki Bożej Jasnogórskiej, by podziękować za Złoty Jubileusz Kapłaństwa i złożyć meldunek: Ad sum.

 

W każdą drugą środę miesiąca w hospicjum spotykają się wolontariusze z pracownikami naukowymi Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, aby po wspólnej Eucharystii zgłębić swoją wiedzę na temat opieki paliatywnej. Spotkanie w dniu 14 czerwca miało charakter bardzo wyjątkowy i uroczysty, gdyż zbiegło się ze Złotym Jubileuszem kapłaństwa Ks. prof. Franciszka Rząsy.

W imieniu pracowników PWSTE i wolontariuszy życzenia złożyli pan dr Piotr Kudyba i pani Wiesława Kasiak, która w pięknych powinszowaniach zwróciła się do Czcigodnego Jubilata m.in. tymi słowami: „Wiemy na pewno wszyscy, że Twoje kapłańskie życie było, i jest, i niech nadal będzie pieśnią chwały dla miłości Boga i ludzi.”

Teresa B.

 

50-lecie kapłaństwa ks. Franciszka

16

15

14

13

12

11

sobota, 15 październik 2016 11:31

25 lat Fundacji „WZRASTANIE”

Napisał

Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”….
„Pewien rolnik postanowił zasiać ziarno. Gdy rozsiewał je na polu, niektóre nasiona upadły na udeptaną ścieżkę, gdzie zostały zdeptane i wydziobane przez ptaki. Inne ziarna upadły na cienką warstwę gleby, pod którą była skała. Zaczęły wprawdzie rosnąć, lecz były pozbawione wilgoci i wkrótce zwiędły. Jeszcze inne upadły między chwasty. Wyrosły, ale niebawem zostały przez nie zagłuszone. Niektóre jednak trafiły na dobrą glebę. Wyrosły i dały sto ziaren plonu.” (Łk, 8, 6-8)
Ćwierć wieku temu zostało zasiane ziarno, które wzrastało i przyniosło owoc stokrotny. Początki Fundacji związane są z troską duszpasterską o dzieci i młodzież, która towarzyszyła ks. dr Franciszkowi Rząsie jako diecezjalnemu duszpasterzowi młodzieży Diecezji Przemyskiej. Dzięki otwartości grupy wiernych, zaangażowanych w pomoc najbardziej potrzebującym w dniu 1 lipca 1991 r. aktem notarialnym ks. Franciszek Rząsa, Teresa Nalepa i Leokadia Ostrowska ustanowili Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE. Darem Opatrzności Bożej był fakt, że p. Jan Bury z małżonką S.P.Weroniką podjęli się z wielkim oddaniem i zaangażowaniem prowadzenia działalności Fundacji, która została zarejestrowana 16.10.1991 r. Nadrzędnym celem Fundacji jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Początkowo na rzecz Fundacji przekazany został dworek w Dynowie, a kolejno także w Lipniku i Łopuszce Małej, Rakszawie, a potem także obiekty po szpitalu w Przeworsku. Były to budynki w stanie ruiny. Jednak dzięki zaangażowaniu p. Jana Burego i współpracowników udało się pozyskać środki na ich remont. Obecnie Fundacja prowadzi 9 placówek. Są to 3 domy dla dzieci w Łopuszce, Dynowie i Rakszawie, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Jarosławiu, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy KOLGMED w Jarosławiu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przeworsku, świetlice profilaktyczno-wychowawcze w Rzeszowie, Przeworsku i Giedlarowej. Znajdują w nich pomoc i wsparcie osoby najbardziej potrzebujące: chorzy, cierpiący, bezdomni, poranieni emocjonalnie i duchowo, odrzuceni przez społeczeństwo, niepełnosprawni. W dniu 17.09.2016r.odbyła się przed Domem Rekolekcyjno-Formacyjnym w Lipniku uroczystość dziękczynna za 25-letnią pracę i działalność Fundacji. Rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył J.E. Bp Edward Białogłowski. Nawiązując do zacytowanych słów Ewangelii, ks. Biskup w swojej homilii odniósł się do dzieła wzrastania duchowego podopiecznych Fundacji, otoczonych wsparciem pracowników, którzy czerpią swoją siłę z Miłosierdzia Bożego. Następnie została poświęcona figura Najświętszego Serca Jezusowego, a Ks. Franciszek Rząsa dokonał aktu zawierzenia Fundacji Wzrastanie Sercu Jezusowemu. Dla upamiętnienia ogromu pracy i zaangażowania twórców Fundacji obok figury posadzono dęby o imionach: Franciszek, Jan i Weronika. Kolejno ks. prof. dr hab. Jan Machniak wygłosił konferencję dotyczącą Bożego Miłosierdzia w nauczaniu św. Jana Pawła II. Powstanie Fundacji, rozwój i dzieła przedstawili: p. Marian Żołyniak i p. Teresa Nalepa. Natomiast ks. dr Jan Szeląg w swoim wystąpieniu przedstawił perspektywy Fundacji na przyszłość. Podkreślił jednocześnie bardzo duże poświęcenie, dyspozycyjność i ofiarność jej pracowników. Aby upamiętnić jubileusz i wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przez wiele lat wspomagają działalność Fundacji, osobom zasłużonym zostały wręczone pamiątkowe statuetki Patrona Fundacji św. Jana Pawła II, okolicznościowe medale i listy dziękczynne. Następnie dzieci z domu w Łopuszce Małej zaprezentowały część artystyczną wyrażającą wdzięczność Bogu i ludziom za 25 lat działalności naszej organizacji. Po wspólnie odmówionej Koronce do Miłosierdzia Bożego, a w trakcie ucałowania relikwii św. Jana Pawła II …zaczął kropić deszcz.
„Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”…
Wyrażając ogromną wdzięczność wszystkim, którzy nas wspomagali swoją pracą i wszelką pomocą, prosimy: „Ducha nie gaście”! W tym duchu prosimy Boga o deszcz łask dla Fundacji na kolejne lata jej owocnej pracy i działalności.

Zdjęcia - 25 lat fundacji "WZRASTANIE"

30 września odbyła się pielgrzymka pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Fundacji „Wzrastanie” z okazji 25 Lecia jej działalności. Uczestniczyło w niej ok. 120 osób pod opieką duchową Ks. Prof. Franciszka Rząsy, ks. Wiesława Szczygła i ks. Jana Szeląga. W tym roku pielgrzymka miała charakter szczególny, bo dziękczynny, za wszystko dobro i łaski, których doświadczyliśmy w ciągu tych wielu lat. W Sanktuarium św. Jana Pawła II, przy relikwiach naszego wielkiego Patrona, uczestniczyliśmy w Eucharystii, dziękując za Jego wstawiennictwo i opiekę. Duchowość Miłosierdzia, którą głosił i żył nasz ukochany Ojciec Święty była ziarnem zasianym w sercach naszych założycieli, z którego zrodziły się wszystkie dzieła Fundacji: Domy dla Dzieci, Świetlice, Warsztaty Terapii dla Niepełnosprawnych, Schronisko dla Bezdomnych, Zakład Opieki dla Chorych i powstające Hospicjum. Wszystkie te dzieła to żywy testament i pomnik Jana Pawła II, któremu dziękujemy z całego serca, ufając, że wstawia się za nami u Miłosiernego Boga.
Nasze dziękczynienie na Jasnej Górze rozpoczęliśmy Drogą Krzyżową, którą poprowadził Ks. Wiesław. Rozważania oparte były o świadectwo cierpienia św. Jana Pawła II. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii koncelebrowanej pod przewodnictwem Arcybiskupa Adama Szala - Pasterza naszej Diecezji, który wraz z nami dziękował Bogu przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Matki Miłosierdzia za wszelkie dobro, które Bóg uczynił posługując się ludźmi, tworząc dzieła miłosierdzia Fundacji. Ks. Franciszek poprowadził Apel Jasnogórski, w nim dziękował za obecność i opiekę Maryi na drogach Fundacji i oddał nasze przyszłe życie w Jej Matczyne ręce.
Jako wyraz naszego dziękczynienia Bogu przez Serce Matki Bożej, z inicjatywy założyciela Fundacji Księdza Franciszka włączyliśmy się w dzieło Żywej Korony Maryi. Jest to duchowa inicjatywa Ojców Paulinów z okazji 300- lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Chcemy ofiarować Matce Bożej duchowe dary naszego nawrócenia, modlitwy, życia według Ewangelii. Na naszych zdjęciach, aby Maryja nas „zobaczyła” wypisaliśmy nasze dobre postanowienia, jako diamenty w żywej koronie Maryi.
Dziękujemy Bogu za wszystkie owoce naszego pielgrzymowania.

 

 

Zdjęcia z tego wydarzenia: pani Elżbieta Płodzień /nn

Zwyczajem naszych ojców Wspólnota Przystani Matki Bożej Jasnogórskiej przeżywała w tym roku swoją rodzinną wigilię w obecności biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej - ks. Stanisława Jamrozka.
W dniu 23 Grudnia 2015 roku o godzinie 16:00 została odprawiona uroczysta Msza Święta w Kaplicy Matki Bożej Bolesnej. Ks. Biskup Stanisław Jamrozek wspólnie z duszpasterzem jarosławskiej Przystani Matki Bożej Jasnogórskiej – ks. dr Franciszkiem Rząsą oraz zaprzyjaźnionym ks. dr Janem Szelągiem składali ofiarę Panu Bogu w intencji Wspólnoty Przystani oraz wszystkich zebranych. Słowo Boże skierował do wiernych ks. Biskup Stanisław Jamrozek:
„Bracia i siostry! Ważne jest uświadomić sobie bliskość Pana, który do nas przychodzi, (…) gdy patrzymy w niebo to dostrzegamy obecność Pana, byśmy mogli także właściwie się przygotować w sposób jak najlepszy, żeby Pan zastał nas przygotowanych. Inni ludzie nam pomagają aby przygotować to miejsce dla Pana (…) Bóg przychodzi do człowieka, chce się z nim spotkać, spotkać się z każdym z nas (…).”
Bardzo ważne jest dla każdego, aby być zawsze czuwającym. Zawsze przy Panu Jezusie, wtedy On się w nas rodzi. – Trwajmy więc bardzo mocno w miłości Pana przychodząc do betlejemskiej stajenki i rozważając tę niezgłębioną tajemnicę Bożego Miłosierdzia. We Mszy Świętej brał udział także Pan Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, który zaszczycił nas swoją obecnością. Po zakończonej Eucharystii Wspólnota Przystani oraz zaproszeni goście wzięli udział w przygotowanej wieczerzy wigilijnej.

W dniach 29-30 maja 2015 członkowie, pracownicy oraz podopieczni Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" przeżywali coroczną pielgrzymkę podczas której swoje rozważanie wygłosił podczas Apelu Jasnogórskiego duszpasterz fundacji "Wzrastanie" ks. Franciszka Rząsa.

Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Polski,Orędowniczko wszystkich potrzebujących,Matko Zawierzenia - nasza Matko! 

Jesteśmy na miejscu wielkiego zawierzenia macierzyńskiemu Sercu Maryi. Jesteśmy u naszej Matki. W tym narodowym Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej każdy pielgrzym może poczuć się jak w domu. Tutaj, w Twoim domu, jak u mamy, czujemy się wszyscy bezpiecznie. Wiemy bowiem, że gdzie Matka Chrystusa – tam Bóg jest bardzo blisko. Odczuwamy Jego miłość, doznajemy Jego czułego miłosierdzia. Dzisiaj są tu – jak codziennie – wierni Twoi Kustosze, Ojcowie i Bracia Paulini, tak bardzo liczni Twoi czciciele, dzieci i młodzież – podopieczni Fundacji imienia Jana Pawła II „Wzrastanie”, wraz z opiekunami i współpracownikami tegoż papieskiego Dzieła.Wszyscy tu przybywamy, aby umocnić się w przekonaniu, że tak jak nigdy Maryja nie opuściła Swego Syna, nawet wtedy, gdy najbliżsi Go opuścili, tak nie opuści i nas, bo Matka jest zawsze ze swoim dzieckiem, szczególnie wtedy, gdy ono jest zagrożone, gdy dzieje mu się krzywda.Mówił kiedyś sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński: „Matka, nigdy nie odchodzi – ani od kołyski, ani z Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka, Matka Chrystusa i Matka Kościoła jest z nami zawsze. Wspiera nas i prowadzi”. Chcemy uroczyście podziękować Matce Bożej za Jej wzór wierności Bogu w wypełnianiu Jego woli, i za Jej pośrednictwo w przynoszeniu nam Jezusa Zbawiciela na drogach naszego życia, za wszelką opiekę nad nami. Chcemy Cię prosić Matko Boża, byś towarzyszyła swoimi modlitwami wysiłkom dzieci i młodzieży w duchowym „wzrastaniu”. Dobra matka ziemska kocha wszystkie dzieci, ale szczególnie te, które więcej potrzebują miłości. Najlepsza Niebieska Matko, wejrzyj więc na tu trwające przed Tobą dzieci i ludzi młodych, osamotnionych, a także na wszystkich w Ojczyźnie naszej i w świecie, którzy tak często nie mogą liczyć na swoje rodziny, czy odpowiednią pomoc państwa. Niejednokrotnie traktowani są jako wykluczeni – ale w Twoim macierzyńskim Sercu jest zawsze miejsce dla nich. U Ciebie, Matko, nikt nie jest wykluczony. W Twoim matczynym sercu jest miejsce dla wszystkich. Dlatego do Ciebie uciekamy się po pomoc – nie tylko materialną – ale nade wszystko o duchowe wsparcie wobec wielkich zagrożeń moralnych i duchowych, w jakie się ich popycha od najmłodszych lat. W związku z kanonizacją papieża Polaka mówił do naszych rodaków Ojciec Święty Franciszek: „Wszyscy zostaliśmy wzbogaceni darem Jana Pawła II. Jan Paweł II nadal inspiruje Kościół, inspirują Jego słowa, pisma, gesty, jego styl służby – do codziennej, wytrwałej pracy Kościoła w waszej Ojczyźnie”. Pragnieniem naszym jest uczynić wszystko, aby dziedzictwo pozostawione przez Świętego naszych czasów nie zostało zmarnowane, a przykład Jego postępowania i miłość do Matki Bożej służyły nam i następnym pokoleniom. Od 24 lat zapatrzeni we wzór Jana Pawła II, zatroskani o przyszłość młodego pokolenia, wiele ludzi dobrego serca skupionych wokół Fundacji i stowarzyszeń im. Jana Pawła II, służy najbardziej potrzebującym pomocy: dzieciom, młodzieży, ludziom samotnym. Pragniemy, aby świadectwo życia, nauczania św. Jana Pawła II było wciąż żywe, szczególnie dla młodego pokolenia, jak się je często określa „pokoleniem JP II”. Idea wszechstronnego wzrastania, tak mocno podkreślana przez naszego Patrona Jana Pawła II, jest dla nas zawsze bliska. Wciąż przywołujemy Tego, który nas kochał i wierzymy, że jest On przy Maryi – Totus Tuus i jest z nami. Byliśmy świadkami Jego ewangelicznego życia, Jego trwania w komunii z Bogiem. Pragniemy stale uczyć się od Niego pełnego oddania Bogu.
Jasna Góra, 29 maja 2015

Wesprzyj dzieło

  • Kontakt

    Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "WZRASTANIE" -  Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej 37-500 Jarosław ul. Sanowa 11 tel. +48 16 621 44 76

  • Duszpasterz

    ks. Franciszek Rząsa  tel: 692-987-674  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back To Top